Wil je meer weten?
Bel gerust: 06 202 528 62

Onze Vitale organisatie!

Het belang van een vitale organisatie

Het is al jaren bekend dat je personeel het kapitaal van je bedrijf is. Je kunt nog zulke mooie opdrachten binnenhalen met een grote klantwaarde, het is aan jouw medewerkers om de belofte waar te maken. Het is ook bekend dat een gezonde en fitte medewerker lekkerder in zijn vel zit en beter presteert. Hij toont meer initiatief en weet zijn collega’s te inspireren en te enthousiasmeren.

Alles hangt met elkaar samen. Mensen die niet fit zijn, zitten minder goed in hun vel, presteren minder en zijn stressgevoeliger. Dit alles kan zijn weerslag hebben op de werksfeer, productiviteit en medewerkers- en klanttevredenheid. In de jaren dat ik bij bedrijven heb binnen gelopen, zag ik regelmatig een spanningsveld tussen de afdeling marketing & sales en de werkvloer. Soms werden er onrealistische toezeggingen gedaan qua technische mogelijkheden en levertijden. Dit zet de mensen op de werkvloer sterk onder druk. Incidenteel geeft dit niet. Maar wat als het structureel is? Dan loop je risico op een domino-effect en dat de een na de ander omvalt.


Meten is weten

De ene organisatie is de ander niet. Sommige bedrijven staan nog aan de start van vitaliteitsbeleid, de ander is al een eind op weg, maar is nog niet waar zij wezen wil. Daarom ondersteunt Veerkracht & Groei! graag directie en (HR)-managers die willen werken aan de vitaliteit in hun organisatie, zodat mensen met plezier werken en goed presteren.

Een organisatiescan en/of een vitaliteitsscan helpt organisaties te bepalen waar zij staan qua vitaliteit van de organisatie. Het geeft aanknopingspunten om tot een vitale(re) organisatie te komen. Tijden veranderen, evenals de eisen om een gezonde werkomgeving te bieden aan jouw medewerkers. (Denk maar aan de hele corona-periode en het thuiswerken). Stephen Covey riep echter niet voor niets: “Houdt de zaag scherp”.


Hoe ziet het traject eruit?

1. Bij de intake bespreken we jullie vraagstuk en waar jullie staan qua vitaliteit;

2. Op basis van situatie en doelen kiezen we het soort scan waar jullie het meest aan hebben;

3. Scan- & analysefase treed in; medewerkers vullen de scan in en de uitkomsten worden geanalyseerd;

4. Op basis van de uitkomsten bespreken we samen welke aandachtspunten prioriteit verdienen en bepalen we de interventies;

5. Uitvoeringsfase: Interventies worden uitgezet en begeleid;

6. Evaluatiefase: Aan het eind van het traject evalueren we op aanleiding, doel, proces en resultaat;

7. Nazorgfase: Omdat veranderprocessen tijd kosten, wordt er 6 maanden na trajectbeëindiging contact met jullie opgenomen voor een lange termijn evaluatie.

Wat kan je verwachten als resultaat?

Succesvolle verandering vraagt om kleine stappen. Zo kunnen mens en organisatie wennen aan de transitie en bij kleine stappen is er snel een succeservaring e realiseren.

👉 Jouw medewerkers zitten beter in hun vel en presteren beter;

👉 Jouw leverbetrouwbaarheid neemt toe;

👉 De klanttevredenheid en jullie marktpositie worden sterker;

👉 Verzuim neemt af en daarmee verzuim- en re-integratiekosten;

👉 Door verminderde uitstroom heb je minder werving- en selectiekosten;

👉 De omzet neemt toe;

👉 Je voldoet aan de wettelijke eisen van goed werkgeverschap;

👉 Je positioneert je als aantrekkelijk werkgever op een krappe arbeidsmarkt.

Hoe kan ik jullie helpen?

Plan een afspraak in mijn agenda voor een vrijblijvend gesprek bij een virtueel bakje koffie.

Je kunt mij ook bellen op 06 202 528 62 of neem contact op via het contactformulier.
Dan bel ik je uiterlijk binnen twee werkdagen terug om kennis te maken en je vragen te beantwoorden.

Wil je naar aanleiding van ons gesprek een traject aangaan?
Dan kan dat zowel offline als online.