Veerkracht en groei - Linda van der BroekVeerkracht & Groei!

Wil je meer weten?
Bel gerust: 06 202 528 62

Onze Vitale organisatie!


Het belang van een vitale organisatie

Het is al jaren bekkend dat je personeel het kapitaal van je bedrijf is. Je kunt nog zulke mooie opdrachten binnenhalen met een grote klantwaarde, het is aan jouw medewerkers om de belofte waar te maken. Het is ook bekend dat een gezonde en fitte medewerker lekkerder in zijn vel zit en beter presteert. Hij toont meer initiatief en weet zijn collega’s te inspireren en te enthousiasmeren.

In de jaren dat ik bij bedrijven heb binnen gelopen, zag ik regelmatig een spanningsveld tussen de afdeling marketing en sales en de werkvloer. Soms werden er onrealistische toezeggingen gedaan qua technische mogelijkheden en oplevertijden. Dit zet de mensen op de werkvloer sterk onder druk. Incidenteel geeft dit niet. Maar wat als het structureel is? Dan gaan de poppetjes een voor een omvallen.

Om tot een vitale(re) organisatie te komen is het belangrijk om te onderzoeken waar er ruimte is voor verbetering en dan begin je bij het bestaansrecht van jouw organisatie.


Voor wie is dit traject bedoeld?

De ene organisatie is de ander niet. Sommige bedrijven moeten zich nog helemaal verdiepen in dit thema. Daarom ondersteunt Veerkracht & Groei! graag directie en (HR)-managers die willen werken aan de vitaliteit in hun organisatie, zodat mensen met plezier werken en goed presteren.

Wij zijn er echter voor die organisaties die de thermometer in hun vitaliteitsbeleid willen steken om te kijken of het beleid nog voldoet en of er nog ruimte is voor verbeterring. Stephen Covey riep echter niet voor niets: “Houdt de zaag scherp”. Tijden veranderen, evenals de eisen om een gezonde werkomgeving te bieden aan jouw medewerkers. (Denk maar aan de hele corona-periode en het thuiswerken)


Hoe ziet het traject eruit?

Alles hangt met elkaar samen. Mensen die niet fit zijn, zitten minder goed in hun vel, presteren minder en zijn stressgevoeliger. Dit alles kan zijn weerslag hebben op de werksfeer, productiviteit en medewerkers- en klanttevredenheid. Daarom is het zinvol om te kijken naar verzuimcijfers, uitslag van verzuimcijfers en PAGO, medewerkerstevredenheidsonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek voor zover aanwezig.

Samen onderzoeken we wat jullie beeld is van een Vitale Organisatie, wat dat voor jullie betekent, waar jullie nu staan en wat ervoor nodig is om dat te bereiken.


Wat kan je verwachten als resultaat?

Succesvolle verandering vraagt om kleine stappen. Zo kunnen mens en organisatie wennen aan de transitie en bij kleine stappen is er snel een succeservaring e realiseren.

  • Jouw organisatie maakt kleine stappen;
  • Medewerkers worden enthousiast en dragen actief bij;
  • Medewerkers presteren beter, dus minder foutproductie en niet declarabele uren
  • Verzuim loopt terug en daarmee ook verzuim- en re-integratiekosten
  • Minder uitstroom door ontevreden medewerkers en dus minder werving & selectiekosten


Hoe kan ik je helpen?

Plan een afspraak in mijn agenda voor een vrijblijvend gesprek bij een virtueel bakje koffie.
Je kunt mij ook bellen op 06 202 528 62 of neem contact op via het contactformulier.
Dan bel ik je uiterlijk binnen twee werkdagen terug om kennis te maken en je vragen te beantwoorden.
Wil je naar aanleiding van ons gesprek een traject aangaan?
Dan kan dat zowel offline als online.