Veerkracht en groei - Linda van der BroekVeerkracht & Groei!

Wil je meer weten?
Bel gerust: 06 202 528 62

Traject stresssignalen herkennen en aanpakken

Waarom is het zo belangrijk om stresssignalen te herkennen?

Iedereen heeft weleens met stressmomenten te maken. Dat is vaak functioneel omdat het je alert en scherp houdt. Best handig bij een belangrijke presentatie. zolang je daarna maar weer kunt ontspannen. Kortdurende stress is helemaal niet erg, zolang je daarna maar weer kunt ontspannen.


Voor wie is dit traject bedoeld?

Voor managers en leidinggevenden die te maken hebben met structureel hoge werkdruk op de werkvloer en hun medewerkers willen ondersteunen om op een gezonde manier hun werk te kunnen doen en zo bij te dragen aan een vitale organisatie.


Hoe ziet het traject eruit?

Het traject bestaat uit kennissessies en een implementatiegedeelte. Tijdens de kennissessies lijkt de aangeboden informatie logisch en eenvoudig toe te passen. Logisch is het wel, de toepasbaarheid blijkt vaak wat lastiger, wanneer je eenmaal met de opgedane kennis aan de slag gaat. Daarom duurt een traject 9 maanden. Dit is inclusief voortraject, uitvoering en evaluatie.


Voortraject
Ik ben een voorstander van maatwerktrajecten en maak gebruik van de informatie die beschikbaar is.

Meten is weten: hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter we kunnen helpen omdat we daaruit speerpunten halen en criteria bepalen. Voordeel is ook dat we een nulmeting hebben en we achteraf kunnen bepalen wat het rendement is van het traject. Je kunt denken aan:

  • Verzuimcijfers

  • Uitslag van meest recent Medewerkerstevredenheidsonderzoek

  • Uitslag van PAGO indien aanwezig

  • Opleidingsbehoefteonderzoek van de managers en leidinggevenden

  • Op basis van de verkregen informatie ontwikkel ik in overleg met jou als opdrachtgever een traject.


Uitvoeringsfase

  • 6 maandelijkse kennissessies, waarvan inhoud afhangt van de uitkomsten bij het vooronderzoek

  • Individuele coaching via email naar behoefte

  • 6x maandelijkse live sessies teamcoaching 2 weken na elke kennissessie


Evaluatiefase

  • Effectmeting op basis van vastgestelde criteria

  • Hoe verder: Kunnen jullie zelf nu verder of hebben jullie nog ondersteuning nodig?

Ik help je graag

Plan een afspraak in mijn agenda voor een vrijblijvend gesprek bij een virtueel bakje koffie.
Je kunt mij ook bellen op
06 202 528 62 of neem contact op via het contactformulier.
Dan bel ik je uiterlijk binnen twee werkdagen terug om kennis te maken en je vragen te beantwoorden.
Wil je naar aanleiding van ons gesprek een traject aangaan?
Dan kan dat zowel offline als online.